ผักกาดหอม หรือ ผักสลัด

ผักกาดหอม ชื่อวิทยาศาสตร์ Lactuca sativa เป็นพืชในวงศ์ Asteraceae มีลำต้นสั้น แต่ส่วนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดคือใบ ซึ่งแต่ละสายพันธุ์มีฤดูกาลที่แตกต่างกัน มีถิ่นกำเนิดในกาดิสและยุโรป เรียกอีกอย่างว่า ผัก สลัด ผักกาด กะหล่ำปลี เป็นต้น

  • ผู้บริโภคมีความต้องการผักกาดหอมสูงตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงเทศกาลและงานต่างๆ เช่น ปีใหม่ ซึ่งขายดีเป็นพิเศษ